logo

Materiaal en Product

"We zijn vrij tot het moment dat we kiezen, van dan af controleert de keuze de kiezer" (Crowley)

Kleur, Textuur, Contrast, Sterkte, Duurzaamheid, Transparantie, Massa en andere materiaalspecifieken, de mogelijkheden zijn eindeloos. Daarmee ook het belang en de impact van een juiste keuze (en gebruik) van materiaal of product. Op het architecten bureau is materiaal en productkeuze een belangrijke en veel voorkomende activiteit. Het begint in de concept fase vaak met een globaal idee over een materiaal (denken in 'grootheden' als steen, beton glas, zink etc.). In de uitwerking wordt i.o.m. de opdrachtgever, bouwer en andere partijen een bijpassend product gekozen. Er is dus vaak contact met een fabrikant of leverancier op kantoor of locatie. AiCiA heeft up-to-date informatie van vele bouwmaterialen en producten en vergelijkt continu de materialen en producten bij diverse toepassingen en detaillering. AiCiA bezoekt diverse beursen voor de laatste ontwikkelingen. Voor een specifiek project en toepassing kunnen wij u helpen bij een juiste materiaal en productkeuze door een helder antwoord te formuleren m.b.t. de bouwtechnische, duurzame, financiele, voor -en nadelen. Hiermee kunt u een gefundeerde keuze maken. AiCiA levert:

Vergelijkend materiaal en productonderzoek - Opstellen bemonstering lijsten - Onderzoek referentieprojecten, fabricanten en leveranciers - Project bemonsterings/presentatie borden. Duurzaamheid is hierbij altijd een issue wij hebben Moeder Aarde tenslotte te leen van onze kinderen.

U zoekt een vloerafwerking voor in uw kantoor die voldoet aan een bepaald uiterlijk, stroefheid, duurzaamheid, prijs etc. Een ┬┤blitse┬┤ wand afwerking die u ergens heeft gezien, waarvan u de omschrijving niet meer heeft: AiCiA Helpt!

Overige diensten: (klik logo's)

pijl naar overige diensten
Ontwerp - Onderzoek
Projectleiding - Directie
Vergunningen
Bouwtechnische uitwerking
PvE - TO
Bouwtechnisch Advies - Keuring
Materiaal - Product
Locatie - Haalbaarheid
Herbestemming - Renovatie
Interieur - 3D - Bezonning
welkom
interieur, visualisatie, bezonningsonderzoek
herbestemmings, renovatie onderzoek
locatie, beeldkwaliteit en haalbaarheids onderzoek
materiaalonderzoek, productbeoordeling
bouwtechnische Onderzoek, advies en keuring
programma onderzoek, technische omschrijving
bouwtechnische uitwerking, tekeningen
vergunning en subsidie aanvragen
projectleiding, directievoering, bouwbegeleiding
ontwerp en onderzoek