logo

Locatie, Beeldkwaliteit, Haalbaarheid

'Genus Loci'. (De betekenis - geest van de plek)

Stedenbouwkundig plaatst men de 'genus loci' vaak als positieve kracht tegenover de 'tabula rasa' - de wens om opnieuw te beginnen, ten koste van het bestaande. In de Architectuur gaan we ervan uit dat elke plek of ruimte een eigen karakter heeft. Daar kun je in het voorstel op reageren, stelling in nemen. Een belangrijke eerste stap van het ontwerpproces is het onderzoek naar verborgen visuele patronen van de natuurlijke en gebouwde omgeving en die vertalen naar de organisatie en ruimtelijke indeling van je ontwerp en de omgeving. Die buurt, de wijk, de stad is naar ons idee onlosmakelijk en belangrijk onderdeel van het gebouw, is context.

Locatieonderzoek begint bij het in beeld brengen van de bestaande situatie. Daaruit volgt een analyse van de bestaande structuren: Hoe is de ontsluiting, waar het groen en water, demografie, geschiedenis enz. Het belangrijkste is om te ontdekken wat de plek specifiek, bijzonder, ┬┤eigen┬┤ maakt. Dit resulteert in een lezing of begrip van de betekenis van de plek. Waaruit kaders zijn af te leiden en zichtbaar te maken wat de mogelijkheden van de plek zijn in een stedelijk Programma en Beeldkwaliteitsplan met daarin regels en voorbeelden: Hoe prive en openbaar elkaar moet raken, hoe de straat in te richten, het water, waar en hoe te parkeren etc. Dit onderzoek geeft (impliciet) ook een beeld van de haalbaarheid van een project. AiCiA levert:

Locatieonderzoek - Beeldkwaliteitsplannen - c.q. Haalbaarheidsonderzoeken - Stedelijke Pve's.

Wij vinden locatie en betekenis van de plek uitermate belangrijk!

Overige diensten: (klik logo's)

pijl naar overige diensten
Ontwerp - Onderzoek
Projectleiding - Directie
Vergunningen
Bouwtechnische uitwerking
PvE - TO
Bouwtechnisch Advies - Keuring
Materiaal - Product
Locatie - Haalbaarheid
Herbestemming - Renovatie
Interieur - 3D - Bezonning
welkom
interieur advies, 3d visualisatie, bezonningsonderzoek
herbestemmings, renovatie onderzoek
locatie, beeldkwaliteit en haalbaarheids onderzoek
materiaalonderzoek, productbeoordeling
bouwtechnische Onderzoek, advies en keuring
programma onderzoek, technische omschrijving
bouwtechnische uitwerking, tekeningen
vergunning en subsidie aanvragen
projectleiding, directievoering, bouwbegeleiding
ontwerp en onderzoek