logo

Herbestemming, Renovatie

-“Een groot deel van de bestaande stedelijke structuur is gebaseerd op het naoorlogse concept van functionele scheiding tussen wonen, werken, winkelen, verkeer en recreatie”. “Deze scheiding heeft geleid tot monofunctionele omgevingen, terwijl de behoefte blijft bestaan naar functiemenging en -verdichting. Dat kan grotendeels tot stand komen via herontwikkeling en intensivering van het gebruik van de huidige gebouwde omgeving.

-Uit de Landelijke Leegstandsmonitor (februari 2017) bleek dat nog zo’n 75 miljoen m2 aan vastgoed in Nederland leegstond. Het gaat dan vooral om kantoren, winkels, vrijkomend agrarisch vastgoed en steeds meer maatschappelijk vastgoed, (ANP)

-Een recordaantal kantoren in de zogeheten Metropoolregio Amsterdam is in 2017 omgebouwd tot woningen. In totaal ging het om een half miljoen vierkante meter. In meer dan de helft van die ruimte wordt nu gewoond. De hoeveelheid omgebouwde kantoorruimte lag vorig jaar flink hoger dan andere jaren. In 2015 ging het nog om 348.000 vierkante meter en een jaar later zelfs om 333.000 vierkante meter. (ANP 9 Jul. 2018)

Onderzoek naar de herbestemming van winkels en kantoren, het bedenken van scenarios voor (duurzame) woningbouw renovatie: Er wacht een enorme opgave met specifieke eisen en wensen. Er is al een achterstand en de noodzaak wordt alleen maar groter. LINKS>1 2 3

Betrokken bij hermbestemming en onderzoek naar (ontwerp)scenario's voor kavels op een complex binnenstedelijk gebied en juist daarom vaak interressante plekken: Schijnbare moeilijkheden ombuigen tot mogelijkheden: AiCiA helpt!

Overige diensten: (klik logo's)

pijl naar overige diensten
Ontwerp - Onderzoek
Projectleiding - Directie
Vergunningen
Bouwtechnische uitwerking
PvE - TO
Bouwtechnisch Advies - Keuring
Materiaal - Product
Locatie - Haalbaarheid
Herbestemming - Renovatie
Interieur - 3D - Bezonning
welkom
interieur, visualisatie, bezonningsonderzoek
herbestemmings, renovatie onderzoek
locatie, beeldkwaliteit en haalbaarheids onderzoek
materiaalonderzoek, productbeoordeling
bouwtechnische Onderzoek, advies en keuring
programma onderzoek, technische omschrijving
bouwtechnische uitwerking, tekeningen
vergunning en subsidie aanvragen
projectleiding, directievoering, bouwbegeleiding
ontwerp en onderzoek