logo

Programma van Eisen, Techn.Omschr.

“De architect die een gevangenis moet ontwerpen, laat zich het best adviseren door ontsnapte misdadigers”. (Robert Sabatier, poëet)

PVE: AiCiA maakt programma's voor gebouw en omgeving. Begint bij het verzamelen van ervaringen en wensen van gebruik(ers) bekeken met kritische, frisse blik en actuele technologie. Een PvE opgesteld in dialoog met de opdrachtgever dat de kaders van het plan eenduidig weergeeft zonder de mogelijkheden voor het ontwerp te beperken. Geen overbodige, tegenstrijdige eisen. In een goed programma behoren naast concrete ruimte eisen, ook schema's en schetsen waarin de relatie en verhoudingen tussen de functies en ruimten onderling. E.a. verduidelijkt met voorbeelden referenties en vergelijkingen: Hoe prive/openbaar, parkeren, de straat: Voor een goed onderbouwd programma is een beeldkwaliteits onderzoek dan ook al snel nuttig. Daarmee kan AiCiA u eveneens helpen, (zie link onderaan).

TO: Omschrijft in detail de technische / materiële eisen. Opgesteld in STABU indeling zodat dit TO in de DO-fase technisch en financieel leidraad en basis kan zijn voor het STABU bestek in de contractfase. Omschrijvingen als 'Glad en strak afwerken' of 'Schoon beton' dekken de lading niet en mogen zo niet in het bestek. Daarmee laat je e.a. over aan de uitvoering welke geen ontwerpverantwoording draagt en vaak andere belangen dan strikt nodig voor de kwaliteit van het eindresultaat. Vanuit een lange ervaring geven we een omschrijving, vaak met referentie, welke wel tot het gewenste resultaat leidt en overleggen deze met de bestekschrijver.

AiCiA heeft ervaring met PvE's en TO's voor verbouwingen, woningbouw, sociaalcultureel, utiliteit, gezondheidszorg. Een goed programma van eisen en/of technische omschrijving? AiCiA helpt!

Overige diensten: (klik logo's)

pijl naar overige diensten
Ontwerp - Onderzoek
Projectleiding - Directie
Vergunningen
Bouwtechnische uitwerking
PvE - TO
Bouwtechnisch Advies - Keuring
Materiaal - Product
Locatie - Haalbaarheid
Herbestemming - Renovatie
Interieur - 3D - Bezonning
welkom
interieur, visualisatie, bezonningsonderzoek
herbestemmings, renovatie onderzoek
locatie, beeldkwaliteit en haalbaarheids onderzoek
materiaalonderzoek, productbeoordeling
bouwtechnische Onderzoek, advies en keuring
programma onderzoek, technische omschrijving
bouwtechnische uitwerking, tekeningen
vergunning en subsidie aanvragen
projectleiding, directievoering, bouwbegeleiding
ontwerp en onderzoek