logo

Projectleiding, Directie

“Een goedaardige pitbull”. (Een projectleider van de aannemer in de uitvoering).

20 jaar ervaring in projectleiding voor architectbureau en opdrachtgever. Vanaf 1 woning tot meervoudige complexe programma's Vanaf DO tot en met de oplevering. Projectleiding bij Woningen, Scholen, Gezondheidszorg, Sociaal Cultureel, Utiliteitsbouw en Gebied(ontwikkelingen). Met name in de prijsvorming en contractfase. Specialiteit: Een zeer goed beeld op die keuzen in de ontwerp en vervolg-fasen die een belangrijke prijs-consequentie hebben en de impact van deze keuzen op het (technisch) ontwerp voor het totale concept en de kwaliteit van het gebouwde eindresultaat. AiCiA levert:

Controle DO, bestek en tekeningen - Aanbesteding van adviseurs en (onder)aannemers - Estetische en bouwkundige controle en toetsing op de bouwplaats - Bijwonen bouw en werk vergaderingen - Budgetcontrole - Projectleiding - Directie - Administratie, (planning, ramingen, meer en minderwerk, kleur en materiaalstaten, termijnschema's e.d.).

Adequate projectleiding is essentieel om het gebouw op te leveren binnen budget en als bedoeld in de contractstukken. De ervaring leert dat een eenduidig contract c.q. bestek aan de basis staat van een goed gebouw: Het belangrijkste devies is dus: Duidelijkheid! Onduidelijkheid is nooit een voordeel omdat die de communicatie verstoort en de 'eigen' interpretatie van de overige deelnemers in het proces vergroot welke vaak niet aansluit op de doelstelling van de opdracht(gever). (Ai)CiA ziet het als een belangrijke verantwoording om de opdrachtgever te beschermen tegen (vervelende) verrassingen. Timing c.q. tijdige communicatie met de juiste partijen is een andere sleutel tot succes. AiCiA helpt!

Overige diensten: (klik logo's)

pijl naar overige diensten
Ontwerp - Onderzoek
Projectleiding - Directie
Vergunningen
Bouwtechnische uitwerking
PvE - TO
Bouwtechnisch Advies - Keuring
Materiaal - Product
Locatie - Haalbaarheid
Herbestemming - Renovatie
Interieur - 3D - Bezonning
welkom
interieur, visualisatie, bezonningsonderzoek
herbestemmings, renovatie onderzoek
locatie, beeldkwaliteit en haalbaarheids onderzoek
materiaalonderzoek, productbeoordeling
bouwtechnische Onderzoek, advies en keuring
programma onderzoek, technische omschrijving
bouwtechnische uitwerking, tekeningen
vergunning en subsidie aanvragen
projectleiding, directievoering, bouwbegeleiding
ontwerp en onderzoek