logo

Bouwtechnische uitwerking

"Goed bouwen heeft drie voorwaarden: stevigheid, gebruiksgemak en genoegen". (Vutruvius)

Meer dan 20 jaar CAD ervaring met bouwkundig tekenwerk op alle schaalniveaus en fasen. Voor wie zijn de tekeningen en wanneer in het proces? Te vaak worden deze essentiële vragen niet gesteld waardoor een tekening 'onleesbaar' wordt. Tekenen is ook communiceren: Een VO-tekening verteld iets anders met andere middelen dan een tekening in de contract - bestekfase. Deze wijkt weer af van een tekening in de werk -en uitvoeringsfase. Waarschijnlijk omdat ik ooit achter het tekenbord ben begonnnen, waar elke lijn en tekst veel werk was, zet ik alleen de relevante informatie, het-wat-hoe-wanneer, op de tekening. Daardoor is de boodschap die onze tekeningen overbrengen eenduidig en doelmatig. AiCiA levert:

Volledige en effectieve tekentechnische uitwerking vanaf de ontwerpfase, VO/DO, Bestekfase tot en met de Werkfase. Tekenwerk vanaf 'eenvoudige' verbouwingen tot woningbouw en complex werk in utiliteit, gezondheidszorg e.d. Ook in de uitvoering staan wij u terzijde. We zien de uitwerking en uitvoering als een proces in dialoog met de opdrachtgever dus geven we ook gevraagd en soms ongevraagd als we dat noodzakelijk vinden, alternatieve voorstellen en advies. AiCiA werkt en helpt!

AiCiA heeft ervaring met Autocad en Vectorworks in 2D en 3D en is momenteel bezig met Revit in het kader van geïntegreerd ontwerpen (BIM)

Overige diensten: (klik logo's)

pijl naar overige diensten
Ontwerp - Onderzoek
Projectleiding - Directie
Vergunningen
Bouwtechnische uitwerking
PvE - TO
Bouwtechnisch Advies - Keuring
Materiaal - Product
Locatie - Haalbaarheid
Herbestemming - Renovatie
Interieur - 3D - Bezonning
welkom
interieur, visualisatie, bezonningsonderzoek
herbestemmings, renovatie onderzoek
locatie, beeldkwaliteit en haalbaarheids onderzoek
materiaalonderzoek, productbeoordeling
bouwtechnische Onderzoek, advies en keuring
programma onderzoek, technische omschrijving
bouwtechnische uitwerking, tekeningen
vergunning en subsidie aanvragen
projectleiding, directievoering, bouwbegeleiding
ontwerp en onderzoek