logo

Technisch Onderzoek, Advies, Keuring

“Verkeerde materialen bestaan niet alleen verkeerde toepassingen”. (VYA)

Denken vanuit de specifieke eigenschappen en potentie van het materiaal en product levert verrassende voordelen op. Dat lijkt misschien logisch en vanzelfsprekend maar is het in de praktijk vaak niet. Enkele voorbeelden:

Louter op de prijs een product kiezen is, 'ongezond boekhouden': Leek een renovatie met kunststof kozijnen jarenlange een uitstekende oplossing: Lage aanschaf en onderhoud, belofte v/e lange levensduur: Maar... kunststof verkleurd, is lastig na te behandelen, zwak en daarom versterkt met staal, zet sterk uit ... minder gunstig in de exploitatie dan op het eerste gezicht lijkt. Kunststof is ook (nog) weing duurzaam in de productie. Inmiddels zijn meerdere coöperaties hiervan ook teruggekomen. Geen pleidooi voor hout maar ervaring en logisch nadenken over product eigenschappen: Hout is vernieuwbaar c.q. duurzaam en met de voortdurende innovatie in conservering goed te beschermen. Een nieuwe blik op traditionele elementen kan ook heel nuttig zijn: Betrokken geweest bij een onderzoek naar het zgn. 'verdeelringconcept'. I.s.m. TNO is gekeken naar de mogelijkheid om de spouw, die zowiezo aanwezig is, in te zetten in de ventilatie van de woning met als voordeel ventilatieverschillen te nivelleren en warmteverliezen te beperken: Een vernieuwende visie op een traditioneel bestaand bouwkundig element. AiCiA levert:

Vergelijkend onderzoek van ontwerp t/m detail, o.a. PASSIEF bouwen. Advies bij keuzen van detail en uitvoering i.r.t. contract en budget ter versterking esthetisch -en bouwtechnisch eindresultaat. Bouwtechnische -en opleveringkeuringen via Vereniging Eigen Huis, (NEN17024 gecertificeerd).

Overige diensten: (klik logo's)

pijl naar overige diensten
Ontwerp - Onderzoek
Projectleiding - Directie
Vergunningen
Bouwtechnische uitwerking
PvE - TO
Bouwtechnisch Advies - Keuring
Materiaal - Product
Locatie - Haalbaarheid
Herbestemming - Renovatie
Interieur - 3D - Bezonning
welkom
interieur, visualisatie, bezonningsonderzoek
herbestemmings, renovatie onderzoek
locatie, beeldkwaliteit en haalbaarheids onderzoek
materiaalonderzoek, productbeoordeling
bouwtechnische Onderzoek, advies en keuring
programma onderzoek, technische omschrijving
bouwtechnische uitwerking, tekeningen
vergunning en subsidie aanvragen
projectleiding, directievoering, bouwbegeleiding
ontwerp en onderzoek