logo

Vergunning, Regelsgeving en Subsidie

“Maximum meaning—minimum means”. (Games, Britse ontwerper).

Van belang is uit te gaan van de stelling: “Gewoon een goed gebouw". Dat valt niet te omschrijven in een boek, hoe dik dat ook is. Maar het bouwen is nu eenmaal omgeven door voorschriften. Daarom heeft AiCiA kennis en ervaring met alle relevante regelgeving, het bouwbesluit, aanverwante NEN-normeringen, product-kwaliteit normen enz. Continu op de hoogte ook die in relatie met de Europese regels en normen.

We spreken sinds 1 oktober 2010 niet meer over een (ver)bouwvergunning aanvraag maar over een aanvraag voor een activiteit bouwen, slopen etc. met de 'omgevingsvergunning'. Alles binnen de  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  (WABO) De aanvraag kan nu volledig digitaal - via internet middels het 'omgevingsloket online', (OLO) ook daarmee hebben we ervaring, evenals intensief werken met het bouwbesluit:

Het 1e bouwbesluit uit 1992 heeft een aantal wijzigingen doorlopen, (2003-2005-2010-2015), en is een verzameling bouwtechnische voorschriften die de veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu omschrijven waaraan elke type gebouw in Nederland moet voldoen. Subsidies veranderen en de aanvraag is complex en vraagt meestal om een technische / planmatige onderbouwing. Ook daarmee kunnen we u assisteren. AiCiA levert:

Aanvraag omgevingsvergunningen vanaf verbouwing tot meer complexe opdrachten - Bouwbesluit (check) - (onderbouwing) Subsidie aanvraag . AiCiA helpt!

Overige diensten: (klik logo's)

pijl naar overige diensten
Ontwerp - Onderzoek
Projectleiding - Directie
Vergunningen
Bouwtechnische uitwerking
PvE - TO
Bouwtechnisch Advies - Keuring
Materiaal - Product
Locatie - Haalbaarheid
Herbestemming - Renovatie
Interieur - 3D - Bezonning
welkom
interieur, visualisatie, bezonningsonderzoek
herbestemmings, renovatie onderzoek
locatie, beeldkwaliteit en haalbaarheids onderzoek
materiaalonderzoek, productbeoordeling
bouwtechnische Onderzoek, advies en keuring
programma onderzoek, technische omschrijving
bouwtechnische uitwerking, tekeningen
vergunning en subsidie aanvragen
projectleiding, directievoering, bouwbegeleiding
ontwerp en onderzoek