logo

opdrachtgever:

onderzoek:

Ronald van Elk:

locatie:

programma:

omschrijving:

Oranjeplein e.o.

Haagwonen Den Haag

2010 > Heden

onderzoek en ontwerp, voor FARO

Koningstraat-Waterloostraat, Schilderswijk Den Haag.

Onderzoek naar bestaande bouwtechnische staat> Voorstellen voor renovatie en herstel. Onderzoek zoomt in op een hoek v/h plan representatief voor de overige woningen en blokken.

1. Basisscenario: Alleen noodzakelijk herstel: Nieuwe kozijnen, dubbelglas, schil reparatie. 2. +Scenario met extra dak en spouw(na)isolatie. 3. ++Scenario: Volledige renovatie, passief kozijnen (3xglas), inpakken of afsnijden balkons i.v.m. koudebrug/vocht, (kenmerk gehele plan). In dit ++Scenario ontstaat het extra voordeel om de plattegrond en gevel te herontwerpen op het bestaande casco.  Alle ingrepen geïntegreerd ontworpen met bouwfysica, installatie-techniek en kosten. 1. vraagt op de korte termijn de minste investeringskosten, op de lange termijn de meeste, (=slechts uitstel). 2. Heeft nadelen van 1. en nog niet de voordelen van 3. ++Scenario op termijn overzichtelijke lage exploitatiekosten, 100% verhoging (woon)kwaliteit c.q. hoognodige sociaal maatschappelijke verbeteringen wijk als totaal.

verkavelings modellen
situatie en locatie
verkaveling beg gr A en B
verkaveling 1e A en B
doorsneden model A-B
basis varianten
pl gronden variant 1-3
doorsneden variant 1-3
daglichthapper
3d beletage en samengesteld
3d overige
welkom